POMOC CHOMUTOVSKÝM OBČANŮM

INFORMACE O PROJEKTU

1. Identifikace projektu

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007764

Název projektu: Pomoc chomutovským občanům

 

2. Popis projektu

Cílové skupiny:

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

 

3. Doba realizace

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018    

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31. 12. 2020

 

4. Místo realizace

Pod Břízami 5321, Chomutov 430 04

17. Listopadu 5461, Chomutov 430 04

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Informace

Odborné sociální poradenství
Informace

Terénní programy Informace

Dluhové poradenství Informace

Partneři

logologologologologo